Binnen uw organisatie worden allerlei processen uitgevoerd. Soms geformaliseerd maar ook vaak door routine opgebouwd. Duidelijk is natuurlijk dat u uw klanten zo goed mogelijk wil bedienen en u heeft daarvoor een aantal doelstellingen gedefinieerd. Met de genomen maatregelen vormen deze samen uw bedrijfsvoering die in processen verder vorm krijgt.

Dat u de zaken op orde heeft wilt u graag aan uw klanten zien. Een vorm hiervoor is het uit laten voeren van een audit. Maar om nu zomaar een externe IT auditor aan de gang te laten gaan is geen goed plan omdat deze dan zelf dan gaat bepalen wat hij denkt dat goed is voor uw bedrijf. Dan kunt u beter goed beslagen ten ijs komen.

En juist op dat snijvlak tussen interne audit en externe audit ligt mijn expertise.

Samen met u worden de beheersdoelstellingen en maatregelen, die deze doelstellingen moeten realiseren, vastgesteld. Deze moeten een goede weergave zijn van uw bedrijfsvoering en overeenkomen met hetgeen de klanten graag zien dat goed geregeld is.

Afhankelijk van de soort audit kijken we dan naar opzet en bestaan van deze maatregelen. Wat is er binnen uw bedrijf geregeld. Wilt u een stap verder gaan dan kan ook gekeken worden naar de werking. Procesinformatie wordt dan gebruikt om aan te tonen dat u de maatregelen consequent, door het jaar heen, op dezelfde manier uitvoert.

Bij een externe audit hoort voor bv. de ISAE3402 ook een rapport waarin alles beschreven staat. Volgens de richtlijnen kan ik een dergelijk rapport samen met u opstellen.

Om goed te kunnen functioneren in uw organisatie is het van belang dat ik rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid  van de hoogste leiding van de organisatie te val. Wanneer alles beschreven is moet uw organisatie zich voorbereiden op een audit. Uw medewerkers moeten weten wat er van hun verwacht wordt en er dienen controlemiddelen te worden ontwikkeld.

Wanneer interne audits effectief en efficiënt worden uitgevoerd, ontstaat er inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoering, en dan pas is uw organisatie klaar voor een externe audit. Om de kosten van een dergelijke externe audit te drukken is het verstandig om een intermediair tussen de auditors en uw organisatie te hebben. Door jarenlange ervaring kan ik deze rol op mij nemen. Het blijft natuurlijk van belang dat u alles goed op orde heeft.

Graag licht ik deze werkwijze in een persoonlijk gesprek toe.

Advertentie