Eigenschappen die betrekking hebben op mij zijn creatief, analytisch, betrouwbaar, evenwichtig, flexibel, gevoelig en realistisch.

In de afgelopen jaren heb ik diverse functies bekleed waaronder Database Administrator en Manager ICT en heb mij de laatste jaren toegelegd op het terrein van procesbeheer als Proces & Quality Manager. Daarbij vervulde ik de rol van Security Coördinator en interne auditor.

Ik ben de creatieve geest achter de opzet van een kwaliteitssysteem en heb dit verder uitgewerkt op basis van risicoanalyse, beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen. Daarbij houdt ik mij bezig met het opzetten van beheersmaatregelen op basis van ISO 9000 (kwaliteitssystemen) en ISO 27001/27002 (informatiebeveiliging), maar andere normeringen kunnen hier onderdeel van uitmaken. Het systeem is zo eenvoudig en eenduidig dat meerdere organisaties hier gebruik van zouden kunnen maken. Op basis van dit systeem kunnen de beheersmaatregelen geïntegreerd worden in processen en kan een certificering volgen. Ik ben in staat om dit totale proces te begeleiden.

In mijn rol van security coördinator ben ik een vraagbaak bij vraagstukken rond security en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ik verzorg nieuwsbrieven en presentaties om het beveiligingsbewustzijn te vergroten.

In mijn rol als intern auditor ben ik de intermediair tussen de auditors en het bedrijf bij een audit. De afgelopen jaren heb ik een dergelijk traject begeleid dat leidde tot een ISAE 3402 type 2 rapport.

In mijn eigen massage praktijk Oleada Massage geef massages op holistische basis. Voor bedrijven kan ik stoelmassage verzorgen op locatie.

Verder houd ik mij bezig met het geven van catechese cursussen binnen de Rooms Katholieke kerk, onderhoud ik thuis een kleine moestuin en speel ik graag op mijn keyboard wat goed van pas komt in de Huisband, een groep mensen die de liefde voor muziek delen.

Advertentie